Hoewel gelegen midden in de Randstad, is het uitgestrekte Hollands Duin-gebied een fantastische plek om uit te waaien of rust te vinden. De manege kent dan ook fraaie mogelijkheden voor buitenritten in dit stuk natuur.

Het Hollands Duin
Het Hollands Duin is een duingebied langs de kust tussen Scheveningen en Noordwijk in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het bestaat afwisselend uit beboste en open gedeeltes en natte duinvalleien waar kwelwater aan de oppervlakte komt en op verschillende plaatsen duinmeertjes vormt. Het gebied beslaat ca. 2.750 ha en strekt zich uit over ongeveer 17 km. De strook is gemiddeld 2,5 km breed. Het terrein is in beheer bij Staatsbosbeheer. Hollands Duin sluit nauw aan bij Meijendel en vormt samen daarmee het grootste aaneengesloten duingebied van Zuid-Holland.

In het Hollands Duin komen veel vogelsoorten, reeën, damherten, vossen en andere fauna en flora voor.

De Amsterdamse Waterleidingduinen
Iets ten noorden van Hollands Duin liggen de Amsterdamse Waterleidingduinen. In de Waterleidingduinen is een unieke opeenvolging waar te nemen van verschillende landschapszones, variërend van de oude duinen met strandwallen aan de binnen- duinrand tot de jongste landschapszones vlakbij zee.

Door het gevarieerde landschap voelen veel diersoorten zich thuis in de Waterleidingduinen. Het open water van de kanalen en infiltratiegebieden trekt enorme aantallen watervogels, terwijl graslanden en bos aan allerlei andere vogels, zoogdieren en insecten onderdak bieden. Ook hier is de kans groot dat je het pad met een damhert, ree of vos kruist.